ZJISTĚTE VÍCE

O NÁS

SEZNAMTE SE S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ


Jsme společnost s manažery s mnohaletou zkušeností ve stavebnictví. Nabízíme optimální řešení stavebního projektu (procesu). Spolupracujeme s dlouhodobě ověřenými profesionálními partnery, které si pečlivě prověřujeme a vybíráme. Jsme specialisté na energetická opatření (zateplení objektů).

NAŠE SLUŽBY

  • Provádíme rekonstrukce a novostavby RD a bytový domů, občanské vybavenosti. Při své činnost provádíme komunikace a zpevněné plochy.
  • Nabízíme kompletní realizace a rekonstrukce staveb, dílčí stavební dodávky (jako např. zateplení objektů, výměna bytových jader, opravy a realizace komunikací…).
  • Pokud jsme na začátku projektu – jsme schopni stavbu cenově i funkčně optimalizovat (ekonomicky výhodné řešení).
  • Jsme zodpovědní a zohledňujeme ve stavebnictví ekologii a udržitelný rozvoj. Díky tomu jsme schopni navrhnout netradiční řešení.
  • Jsme zákaznicky zaměření – vždy máme na zřeteli úspěšný společný cíl realizace investice.
  • Zajistíme stavební dozor investora i koordinaci BOZP.
  • Umíme aplikovat novinky např. technická izolace z konopí, kompozitová okna v rámci udržitelného rozvoje stavebnictví, extrémní přitížení kontaktního zateplovacího systému například kamenným obkladem (65 kg/m2)
  • Jsme schopni zajistit dokladovou část a povolení pro realizaci stavby a stavebních úprav.
  • Nabízíme dozorovou činnost ve stavebnictví.

ZKUŠENOSTI VE VAŠICH SLUŽBÁCH